Heeft het zin om nog met gemeentes in gesprek te gaan?

Gemeentes hebben een ‘beleidsruimte’ en zijn door niemand aan te spreken als zij zich niet aan de wet houden. Dit is gebleken bij de vele overtredingen van de privacy wetten. Voorbeelden die iedere kinderpsychiater kent. En waarop de gemeentes zijn aangesproken door VWS en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Maar als een gemeente zich daar desondanks niet aan houdt, kan alleen een ouder juridische actie ondernemen. En dat durven ouders niet. Want, zeker in kleine gemeentes, weet men alles, van iedereen. De 393 gemeentes in Nederland zijn dus als een amateur-orkest zonder dirigent.

Ook de besteding van de overschotten, bijvoorbeeld aan rotondes, wordt geheel aan de gemeenten overgelaten. De Staatssecretaris is niet van zins in te grijpen.

Daarnaast zijn de gemeentes van plan in 2018 een geheel nieuw financieringssysteem in te voeren. En dit is wel het slechtst denkbare moment om de kinder- en jeugdpsychiatrie te belasten met nog meer bureaucratie. De kosten van de bureaucratie worden nu al op 30% geschat.

Kern van het nieuwe financieringsstelsel is opnieuw nog meer greep te hebben op de kosten, en dus op ons werk. De wijkteams (gebiedsteams) zullen beoordelen of de KJP zich houdt aan de (eenzijdig opgelegde) afspraken.

 

hsbacker

Deze site is een initiatief van: Hilmar Backer Rene Zijlstra Floor Wiedijk Renee Arnold

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*