Nieuw financieringsstelsel vanaf 2018 – de bodem is nog niet in zicht

In 2018 wordt de DBC systematiek verlaten voor een nieuwe wijze van financiering. Hoewel er vast veel op te merken valt over de DBC’s, is de timing van een compleet nieuw systeem uiterst ongelukkig. Om niet te zeggen slecht. De bureaucratie zal er alleen maar verder door toenemen, en de tekorten bij de KJP ook.

Het idee achter de arrangementen, is dat er 44 profielen worden opgesteld, en iedere zorgaanbieder kan intekenen op een bepaalde zorgzwaarte. Er wordt vervolgens gewerkt met Hoofd-aannemers en onder-aannemers. Het Wijkteam wordt de controleur van de KJP. En hiermee blijft de onwenselijke situatie van amateurs die op de stoel van psychiater gaan zitten. Bovendien zal deze controle onherroepelijk leiden tot verdere toename van de bureaucratie. Het getuigt bovendien van een diep wantrouwen van de KJP, en het stigma dat deze transitie over onze beroepsgroep heeft afgeroepen door het motto van ‘demedicaliseren en ontzorgen’. In de visie van de overheid zijn KJP duur en onnodig, en kunnen we beter wegbezuinigd worden.

Het systeem van financieren en de absolute macht van de gemeenten nodigt uit tot een ‘race to the bottom’, waarbij de gemeente, die niet gecontroleerd wordt, de aanbieders zal dwingen steeds lager te offreren, willen zij nog een kans maken. In de tweede kamer bestaan hierover zorgen.

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/kooiman-sp-dient-motie-in-voor-reele-tarieven-jeugdzorg/

Dit is echter door de kamer verworpen (november 2016)!

 

Echter, dit betekent niet dat een gemeente zich hier aan zal houden, integendeel. Net als bij de moties en bezwaren tegen het overtreden van de privacy wetgeving, hebben de gemeentes ‘beleidsruimte’. Dit komt erop neer dat zij gewoon doen wat ze goeddunkt, en alleen door juridische stappen van ouders kan worden afgeremd. En ouders zijn bang om dergelijke stappen te zetten tegen een gemeente, die beschikt over al hun persoonlijke informatie.

Bovendien is staatssecretaris van Rijn ook nu weer niet bereid in te grijpen:

Van Rijn wijst verantwoordelijkheid aanbesteding jeugdzorg Arnhem van de hand

Van Rijn laat eigenlijk steeds zien dat VWS ons in deze puinhoop geeft gedwongen, maar op geen enkele manier bereid is te helpen. Secretaris Generaal Gerritsen van VWS verwoordde dit ook letterlijk zo, toen hij op 22 september kwam spreken op een NVVP (sectie jeugd) bijeenkomst: reken er maar niet op dat VWS of de politiek maar iets voor jullie zal doen!

Kortom, de KJP-instellingen en de Zelfstandig gevestigden zijn vogelvrij. De verwachting is dat gemeenten door zullen gaan met wurgcontracten, en prijzen zullen afdwingen die onder de kostprijs liggen.

GGZ-Nederland is in dit geheel volkomen onzichtbaar en onhoorbaar. Behalve als het aankomt op het ‘aftoppen’ (afpakken) van ons pensioen. Op 1 november vond er een landelijke zondagsdienst plaats. Omdat GGZ-Nederland echter nog steeds vasthoudt aan het afwentelen van de tekorten op de werknemer, in dit geval de (kinder- en jeugd)psychiater, zal er in 2017 opnieuw worden gestaakt. Onze werkgeversorganisatie GZZ-Nederland laat zich kennen als een tegenstander van de kinder- en jeugdsychiatrie, en zeker niet als een belangenbehartiger.

We staan er dus alleen voor. Tenzij we een vuist maken.

hsbacker

Deze site is een initiatief van: Hilmar Backer Rene Zijlstra Floor Wiedijk Renee Arnold

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*