Wat doet de politiek voor ons?

roepende-in-de-woestijn
KJP: roepende in de woestijn?

We staan er alleen voor, verandering zal echt vanaf de werkvloer moeten beginnen.

-VWS (Staatssecretaris van Rijn) is er duidelijk over: gemeenten hebben ‘beleidsruimte’, en krijgen alle macht. Alle kritiek op de privacy-schendingen, en recent over het besteden van overschotten (!) op de jeugdzorg aan rotondes, damwanden en verbouwing van het gemeentehuis wijst hij van de hand.

De Secretaris Generaal van VWS (Gerritsen) heeft bij een bijeenkomst met de NVVP (22-9-2016) nog eens duidelijk gesteld dat de KJP absoluut helemaal niets van VWS of de politiek moet verwachten. En dat een terugkeer naar een landelijke financiering ondenkbaar was.

Kamer spreekt zorgen uit over jeugdhulp

Maar de tweede kamer is niet met de KJP bezig, en moties die ons zouden kunnen helpen worden verworpen: Een motie om de ‘race to the bottom’ tegen te gaan, en een “minimaal basistarief te hanteren om goede zorg te kunnen garanderen; omdat gebleken is dat gemeenten voor de inkoop van zorg in 2017 dermate lage tarieven hanteren dat zorgaanbieders zich terugtrekken uit de aanbesteding”, werd verworpen. Maar de race is nog lang niet voorbij: Race to the bottom van tarieven.

En een motie om “een instantie aan te wijzen die periodiek steekproefsgewijs gemeenten controleert op de naleving van alle relevante privacyregels bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de taken in het sociaal domein, waaronder jeugdzorg” werd eveneens verworpen. Zie ook: Stemmingsuitslag tweedekamer 14-11-2016

 

-Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): de 393 gemeenten kunnen de adviezen van de VNG ongestraft naast zich neerleggen. Zij wordt hierin gesteund door de Staatssecretaris van Rijn.

-GGZ-Nederland kort ons op ons pensioen, en zo worden de bezuinigingen afgewenteld op de werknemer. Dit zagen we eerder in de thuiszorg, waar de medewerkster genoegen moesten nemen met een loonsverlaging van 25%!

 

hsbacker

Deze site is een initiatief van: Hilmar Backer Rene Zijlstra Floor Wiedijk Renee Arnold

One thought on “Wat doet de politiek voor ons?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*