Bezuinigen: shake-out met verlies van kennis en kunde

Dat bezuinigingen leiden tot langere wachtlijsten spreekt voor zich Wachttijden jeugdpsychiatrie lopen op. Dat de gemeente zorgplicht doet er kennelijk niet toe, ook al zegt de Staatssecretaris toe dat de kinderen er in ieder geval niet onder zullen leiden.

Uit het laatste advies van de TSD (Transitiecommissie Sociaal Domein), een adviesorgaan voor minister Plasterk, blijkt de cynische werkelijkheid die achter de bezuinigingen schuilgaat. Er zullen organisaties failliet gaan, de zogenaamde ‘shake-out’.

“Duidelijk is dat zorgorganisaties zullen omvallen als gevolg van de decentralisaties en bijkomende bezuinigingen. De macro-bezuiniging van 12,5% , de tariefonderhandelingen met de gemeenten met uitvoeringskosten en verschuivingen op lokaal niveau en de terugloop in het aantal cliënten kunnen gezamenlijk leiden tot een budgetkrimp van soms 25%. Het is onvermijdelijk dat een shake-out plaatsvindt. Dit is niet automatisch een negatief gevolg: continuïteit van organisaties is van ondergeschikt belang aan de continuïteit van de zorg voor kinderen.”

De TSD ziet verschillende, zorgelijke signalen dat kennis en kunde verloren dreigen te gaan. Zie ook: TSD: vijfde rapportage

Het woord (kinder)psychiatrie of zelfs GGZ komt in de hele rapportage niet voor! Hetzelfde geldt voor de website van de VNG: de KJP is al uit het script geschreven. We zijn, voor de buitenwereld gewoon opgegaan in jeugdzorg. Sommige maken nog wel het onderscheid ‘gespecialiseerde jeugdzorg’, waarmee meestal bedoeld wordt ‘duur en onnodig’ (denk aan: demedicaliseren en ontzorgen!).

Een motie van de Tweede Kamer om het advies van de TSD op te volgen en met alle betrokken partijen financiële ruimte te creëren om de kennis en kunde van gespecialiseerde organisaties in stand te houden, is aangehouden (14-11-2016).

Voor 2017 staan weer nieuwe bezuinigingen op stapel. Deze zullen voor een (groot) aantal instellingen (o.a. de Bascule, Triversum) opnieuw tot ontslagen leiden. 60% van de gemeenten voorzien nu al een tekort, terwijl zij in 2015 nog hun overschot stopten in rotondes en verbouwing van het stadhuis! Slechts 6,5% verwacht uit te komen met het budget.

Het plan om de doorstroom naar de Kinderpsychiatrie te verminderen (de zogenaamde demedicalisering) wordt niet gerealiseerd. In tegendeel, er komen meer verwijzingen dan voorzien.

Zie ook: Gemeenten voorzien geldtekort jeugdzorg en Zes op tien gemeenten heeft tekort op jeugdhulp

Ook de burgers zijn ontevreden: 46 procent geeft aan dat de zorg is verslechterd en acht procent dat deze is verbeterd. In 2017 is opnieuw aangetoond dat het vertrouwen van de burger dalende is (Nederlanders sceptisch)

Kortom: het is een Chaos in de jeugdpsychiatrie!

hsbacker

Deze site is een initiatief van: Hilmar Backer Rene Zijlstra Floor Wiedijk Renee Arnold

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*