De ambtenaar op de stoel van de psychiater – 2

In 2018 wordt er een, of drie, of wellicht 393 varianten (voor iedere gemeente) Bekostigingsmodellen toegepast op de jeugdzorg (Zie ook: inkoop jeugd ggz 2018 ). Bij het Amsterdamse (Inspanningsgerichte) model en bij het Outputgerichte model krijgt het Wijkteam cq de ‘Jeugdprofessional’ een centrale rol in de beoordeling en toewijzing van zorg door de kinderpsychiatrie. Zie: gemeente wil voor psycholoog spelen

In 2012 door onder meer alle acht kernhoogleraren psychiatrie gewaarschuwd voor grootschalige invoering van deze ROM om de kwaliteit van behandelingen te vergelijken. Daarvoor is het totaal ongeschikt. De Prestatiebekostiging werkt niet in de (volwassenen)GGZ. De Algemene Rekenkamer (rapport) concludeerde in januari 2017: Het vraagstuk rond de meetbaarheid van de geleverde kwaliteit speelt in het bijzonder bij de zorg voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Voor deze groep is het doorgaans moeilijk te voorspellen hoe de ziekte verloopt, hoe lang de behandeling duurt en wat de uitkomst zal zijn. Ook hebben deze patiënten vaak meer dan alleen psychiatrische zorg nodig, bijvoorbeeld een dak boven het hoofd of begeleiding rondom werk. Als de situatie van de patiënt dan verbetert, kan dit vervolgens niet rechtstreeks worden toegeschreven aan de geleverde zorg.

Niet valt in te zien, hoe een ROM hierin verandering zal brengen, het aantal variabelen dat gemeten moet worden is immers te groot en per situatie wisselend. Bovendien is de ROM volledig ongeschikt als instrument om kwaliteit van zorg te meten.

Er is een groeiende weerstand tegen de ROM, en een landelijke petitie onder psychiaters is gestart om te stoppen met deze geldverkwisting die bovendien verplicht s gesteld: Stop ROM

 

hsbacker

Deze site is een initiatief van: Hilmar Backer Rene Zijlstra Floor Wiedijk Renee Arnold

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*