Kritiek op transitie neemt van alle kanten toe

Naast de kritiek van de kinder- en jeugdpsychiaters, worden ook de bezwaren van anderen steeds groter: de ombudsman, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland,de koepel voor gehandicaptenzorg VGN en de orthopedagogische vereniging VOBC luiden de noodklok. Opvallend is dat zij precies dezelfde problemen signaleren als wij: versnippering, bureaucratie, gebrekkige deskundigheid gemeente etc. Met name de specialistische jeugdzorg, waaronder de KJP valt, dreigt ten onder te gaan zoals in Denemarken gebeurd is.

Lees ook het artikel in Trouw (21-2-2017): Harde kritiek op jeugdzorg bij gemeente

Ook de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) stelt vast dat het voortbestaan van met name (hoog)specialistische onderdelen, zoals de kinderpsychiatrie, gevaar loopt. TAJ rapportage

De TAJ stelt wat wij al langer nastreven: landelijke afspraken! Door de gigantische administratieve lasten, de urgente liquiditeitsproblemen bij 40% van de instellingen, zullen naar verwachting het komend jaar de beschikbaarheid en capaciteit van (hoog)specialistische jeugdhulp onder de norm raken. Het woord kinderpsychiatrie durft men kennelijk niet in de mond te nemen..

TAJ acht rust en stabiliteit in de contractering onmisbaar om de met de jeugdwet beoogde transformatie verder op gang te brengen. Géén — of slechts de hoogst noodzakelijke – wijzigingen in het stelsel, in combinatie met een duurzame relatie tussen gemeenten en aanbieders (meerjarige contracten, bestuurlijke dialoog voorafgaand aan aanbesteding, gericht op realiseren doelstellingen jeugdhulp) zijn randvoorwaardelijk om de omslag te maken in het jeugdbeleid: één gezin, één plan, één regisseur.

Dat het idee van één gezin, één plan, één regisseur een onrealistisch ideaal is, ontgaat de TAJ. Hoe is het immers denkbaar dat een gemeente (indicatiesteller) op voorhand een goede inschatting maakt van de zorgbehoefte in deze immens complexe materie van kind- en ouderfactoren!

Ook het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) signaleert een toename van de klachten met 40% Klachten jeugdzorg nemen toe. Overigens dreigt de Kindertelefoon, een initiatief van het AKJ, te verdwijnen door de willekeur van 393 gemeenten.

hsbacker

Deze site is een initiatief van: Hilmar Backer Rene Zijlstra Floor Wiedijk Renee Arnold

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*