Administratieve belasting

Door de transitie is de administratieve belasting enorm toegenomen. Naar schatting is het het afgelopen jaar met 10% gestegen naar 30% van het total budget. Vrijwel alle instellingen hebben administratief personeel aangenomen, terwijl er hulpverleners (meest psychologen) ontslagen zijn. Voor de gehele GGZ bedraagt het geld dat besteed moet worden aan administratie, financiële verantwoording en aanbestedingen zelfs een kwart van het totale budget!! GGZ tureluurs van administratie

Ook zelfstandig gevestigde collega’s hebben enorme hoeveelheden gegevens moeten aandragen aan de gemeente, om überhaupt een declaratie in te kunnen dienen. Een voorbeeld hiervan is beschreven in het NRC: (de jeugdpsychiater sterft in de regels.

De administratieve belasting is voor heel veel zelfstandig gevestigde kinder- en jeugdpsychiaters (en psychologen) inmiddels reden geweest om de praktijk te sluiten. Van de naar schatting 40 praktijken in Nederland is er in 2017 nog maar een handvol over. Het verdwijnen van de zelfstandige praktijk is natuurlijk een verarming van het aanbod, en in strijd met de doelstelling van de transitie, namelijk hulp dichtbij de burger.