op de stoel van de dokter

Inmiddels zijn er vele voorbeelden van ambtenaren die zich inhoudelijk mengen met de behandeling. Soms een directe aanwijzingen om een kind op te nemen, soms een afwijzing van zorg. Gemeenten gebruiken privacygevoelige medische gegevens van burgers om te bepalen wie wel en wie niet in aanmerking komt voor zorg.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft al meerdere malen alarm geslagen. “Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de organisatie die over de privacy in Nederland waakt, wijst al vroeg op allerhande risico’s: gemeenten zullen meer gevoelige informatie verzamelen dan nodig is, persoonlijke gegevens komen bij te veel medewerkers terecht en informatie kan voor onbedoelde zaken gebruikt worden. De AP voorziet datalekken en voorspelt al in 2013: ‘Zonder nadere regeling kan niet zeker worden gesteld dat gegevensverwerking binnen de kaders van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) plaatsvindt.”