Overleeft de kinder- en jeugdpsychiatrie de transitie?

gemeente geeft overschot jeugdzorg uit aan rotonde
gemeente geeft overschot jeugdzorg uit aan rotonde

Sinds de start van de transitie worden de gevolgen toenemend duidelijk. Hoewel deze in de eerste plaats de kinderen en hun ouders treffen, gaat deze site over de kinder- en jeugdpsychiater. En dan met name de uitoefening van ons vak als medisch specialist. Kunnen we zo nog wel ons werk doen? Is het nog wel te verantwoorden, buigen we niet teveel onder de druk van de gemeente en de werkgever?

Met de dag stapelen de voorbeelden zich op: onwenselijke bemoeienis van derden met de keuzes die wij als medisch specialist maken, schendingen van de privacy van onze klanten, en een onwaarschijnlijke administratieve belasting die ons werk bemoeilijkt en verpest.

Omdat de bekende (zogenaamde drie-letter) organisaties, zoals VWS, VNG, NZA, GGZ-Nederland onze belangen niet vertegenwoordigen (integendeel!). En omdat onze beroepsvereniging te weinig actief en zichtbaar is in het krachtenveld, is dit initiatief ontstaan. Van de werkvloer, bottom-up. Omdat we als KJP onmisbaar zijn. En een wezenlijke invloed kunnen en moeten hebben op de transitie. Verandering begint bij onszelf. Nu.

Meer en meer collega’s keren het vak teleurgesteld de rug toe. Moe van de vele avonden administratie bijwerken als de gemeente met nieuwe, onredelijke en onbegrijpelijke eisen komt. Woedend over de tarieven die ver beneden de kostprijs zijn. Gegeneerd over de wethouder, die meent zich met de inhoud van ons vak te bemoeien. Enzovoorts, enzovoorts.

U, als kinder- en jeugdpsychiater kunt en moet in actie komen. Laat weten wat u ervan vindt. Deel uw ervaringen, en help ons een verandering te brengen.

De probleemgebieden zijn in verschillende categorieën ondergebracht, zoals:

-Kwaliteit van werken (kan ik nog als onafhankelijk medisch specialist werken?)

-Privacy (hoe wordt er door de gemeente omgegaan met persoonsgegevens en medische informatie?)

-Administratieve belasting (alle bureaucratische handelingen die niets met psychiatrische behandeling, maar alles met de logistieke en financiële controle door de gemeente te maken hebben)

Voor elke categorie zijn er stellingen waarop u kunt reageren.