Personele gevolgen – tekorten lopen op !

De gevolgen van de transitie zijn gigantisch. De afgelopen jaren is de zogenaamde ‘flexibele schil’ (medewerkers met tijdelijke contracten) al geheel afgestoten. We zijn nu beland in de fase van ontslag van vast personeel. De Bascule (Amsterdam) heeft nu reeds 20% van het personeel af moeten laten vloeien, en voor 2017 staat een nieuwe ontslagronde te wachten. Hetzelfde geldt voor andere instellingen, zoals Triversum (Alkmaar).

Zelfstandig gevestigde collega’s stoppen vrijwel allemaal met hun praktijk, of verkleinen deze in de hoop op betere tijden. In Amsterdam zijn er ongeveer 15 zelfstandig gevestigde kinderpsychiatrie praktijken mee gestopt (of behandelen alleen nog volwassenen).

De indruk bestaat dat veel kinder- en jeugdpsychiaters inmiddels in de volwassenen-psychiatrie zijn gaan werken. En op veel plaatsen kunnen ook interim-psychiaters de gaten niet meer vullen.

De opleidingsplaatsen zijn in veel centra niet bezet. En dat is niet verwonderlijk gezien de slechte prognose: welke dokter wil opgeleid worden om te eindigen als gemeente-ambtenaar!

Sinds de Transitie is het aantal opleidingsplaats niet vervuld, waarmee het al bestaande tekort aan kinder- en jeugdpsychiaters verder oploopt.

In 2017 wordt het ook steeds moeilijker om GZ-psychologen en Klinisch Psychologen te vinden.