wachtlijsten lopen op

Als gevolg van de combinatie van bezuiniging en oplopende bureaucratie ontstaan tekorten en dus wachtlijsten:

Patienten stop Triversum

Ook het TAJ signaleert wachtlijsten over de gehele linie. TAJ rapportage:

Tegelijkertijd zijn er signalen over een toename van crisisplaatsingen, wachtlijsten en onredelijke wachttijden.